เอะอะอะไรก็กินยาแก้อักเสบ รู้หรือไม่ "การอักเสบคืออะไร"