อาหารแพลนต์เบสประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ดูแลตัวเองอย่างไร? ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง … และฟื้นตัวไวเมื่อไม่สบาย 🤒

✅ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม น้าซุป✅ เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่เร่งรีบ ในในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนัก ของร่างกายในการย่อยอาหาร ให้โอกาสร่างกายได้จัดการฟื้นฟูความเจ็บป่วยให้ดีขึ้น✅ เน้นสมุนไพรเสริมเข้าไปในมื้ออาหารเพื่อช่วยย่อยอาหารให้สมบูรณ์ หรือมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเช่น ขิง กระเทียม 🧄 พริก 🌶 พริกไทย หัวหอม 🧅 อย่างในวันนี้ เชฟขวัญ Healthytastydeliveryส่งข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่มากับเห็ดกระเทียมพริกไทมาให้แต่เช้า✅ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ให้คุณค่าทางอาหารน้อย และทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดี เช่น อาหารกระป๋อง อาหารที่มีนำ้ตาลและไขมันอิ่มตัวสูง

นอกจากอาหารแล้ว กํารดื่มน้ําสะอําด (ควรหลีกเลี่ยงน้ําเย็น) อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หากไม่มีข้อจากัดทางการแพทย์ จะช่วยสนับสนุน การทางานของระบบนเกเหลืองในการกำจัดของเสียและเชื้อโรคให้ทางานได้ดีขึ้น และช่วยคง สภาพการทำหน้าที่ของเยื่อบุเมือก ซึ่งเป็นด่านแรกในการดักจับเชื้อโรค

ขอบคุณข้อมูลสุขภาพจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีด้วยค่ะ 😊

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments