ทำไมลดหน้ำหนักไม่ได้ ทั้งที่ตั้งใจควบคุมน้ำหนัก

หลาย ๆ คนตั้งใจลดน้ำหนัก ทานอาหาร ดูพลังงานทุกอย่าง ออกกำลังกายตามตาราง แต่ยังลดน้ำหนักไม่ได้ คุณหมอเสฏวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยแนะนำว่าต้องมาดูเรื่องของฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการเผาผลาญ ตัวหลัก ๆ 3 ตัวที่มีผลมากกับการลดน้ำหนัก

ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)

ผู้ที่อินซูลินทำงานได้ดีร่างกายจะสามารถนำน้ำตาลมาเผาผลาญเป็นพลังงานได้ดี แต่หากร่างกายหลั่งอินซูลินน้อยหรือไม่หลั่งเลยก็จะทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลทำให้เกิดการอ้วนพร้อมกับบเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

หากร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินจะทำให้ลดน้ำหนักยากขึ้น การดื้ออินซูลินนั้นถึงจะมีอินซูลินเยอะแต่ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้คนยุคนี้มีน้ำตาลในเลือดสูง มีปัญหาการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่น้อยลง และเกิดปัญหาโรคอ้วนในที่สุด

ฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol)

ฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียด เพราะฮอร์โมนนี้จะถูกผลิตมากขึ้นเมื่อร่างกายของเรามีความเครียด และเมื่อมีการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลมากขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะมากขึ้น กระบวนการสลายไขมันลดลง และทำให้เราหิวอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลมากขึ้น

ฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid)

ต่อมไทยรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณคอ มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้พลังงาน หากเกิดภาวะฮอร์โมนไทนรอยด์ทำงานต่ำก็จะทำให้ลดน้ำหนักยากขึ้น


สามฮอร์โมนนี้เป็นเพียงตัวหลักที่ทำให้การลดน้ำหนักไม่ได้ผลตามท่ตั้งใจไว้ ซึ่งนอกจากสามฮอร์โมนนี้ก็มีฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักอีกหลายตัวที่ทำงานร่วมกัน

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments