โกงความคายกับการยืดอายุเทเลเมียร์ (นวัตกรรมสเต็มเซลล์)

สเต็มเซลล์ถูกค้นพบในปีคริสตศักราช 2001 ในความสามารถของสเตมเซลล์ที่สามารถซ่อมแซมส่วนของร่างกายได้ โดยปกติเซลลของเราจะมีอายุตามช่วงอายุของเซลล์ ซึ่งการวัดอายุของเซลล์ได้จากการวัดความยาวของเทโลเมียร์ (Telomere)

ลักษณะของเทโลเมียร์ (Telomere) เมื่อเราเกิดมาจะมีความยาวสูงสุด และเมื่ออายุของเรามากขึ้น เทโลเมียร์ก็จะสั้นลงเรื่อย ๆ

มีการฉีดสเต็มเซลล์ให้กับหนูในการทดลองที่ประเทศเกาหลี พบว่าหนูทดลองนั้นมีอายุยืนขึ้น 130%

เทโลเมียร์ (Telomere)

มีงานวิจัยเกี่ยวกับเทโลเมียร์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1985 ในรัสเซีย โดยเทโลเมียร์จะอยู่ที่ส่วนปลายโครโมโซมของมนุษย์ทุกคน โดยส่วนของเทโลเมียร์นี้ตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งเรามีอายุมากก็จะมีขนาดสั้นลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเซลล์มีการแบ่งตัว อย่างในผู้ที่เป็นมะเร็งนั้นแทบจะไม่มีการตรวจพบเทโลเมียร์หรือมีเทโลเมียร์ที่สั้นมาก

HIIT (High Intensity Interval Training)

การออกกำลังกายแบบ HIIT จะสามารถยืดความยาวของเทโลเมียร์ออกได้

สิ่งที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วขึ้น

เทโลเมียร์สามารถสั้นลงได้เร็วกว่าปกติทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในร่างกาย อย่างเช่นการอักเสบ สารพิษ รังสี หรือแม้แต่ความเครียดเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เทโลเมียร์นั้นสั้นลงเร็วกว่าปกติ

การทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น

ในปัจจุบันเราพบหลากหลายวิธีที่ทำให้ความยาวของเทโลเมียร์ยาวขึ้นหรือสั้นลงช้ากว่าปกติ ทั้งโดยการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือการเติมเซลล์ที่มีเทโลเมียร์ยาวกว่าเข้าไปเสริม รวมถึงการฝึกสมาธิก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนช่วยในการคงความยาวของเทโลเมียร์ได้ดีกระทั่งมีการสอนฝึกสมาธิเพื่อผลทางด้านนี้

การใช้สเต็มเซลล์กับมนุษย์เพื่อการชะลอวัน

มนุษย์เราจะมีเนื้อเยื้ออยู่ 3 ชั้น เป็นอวัยวะภายใน กระดูก และเนื้อเยื้อส่วนนอก โดยการใช้สเต็มเซลล์ในการซ่อมแซมแต่ละส่วนของร่างกายก็จะเป็นสเต็มเซลล์ที่แตกต่างกันออกไป เช่นหากเราต้องการใช้สเต็มเซลล์ในการซ่อมแซมตับ ปอด ไต ก็จะใช้สเต็มเซลล์จากเยื้อของรก ส้วนในการซ่อมกระดูก ซ่อมกล้ามเนื้อ ซ่อมข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย ก็จะใช้สเต็มเซลล์ที่มาจากสะดือ หรือการซ่อมแซมสมองก็จะใช้สเต็มเซลล์ที่มาจากรากฟัน

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments