นวัตกรรมกำจัดเซลมะเร็งด้วย NK Cell

แทบทุกคนจะรู้จักโรคมะเร็งกันอยู่แล้ว และมีความพยายามทั่วโลกในการหาสาเหตุพร้อมวิธีการรักษามะเร็งได้อย่างเด็ดขาด โดยงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกามีการดูลงไปถึงระดับยินส์ของมะเร็งและพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การดูเซลมะเร็งถึงระดับยีนส์ไม่สามารถคาดเดาสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้ นั่นหมายความว่าการที่จะจัดการกับสาเหตุของมะเร็งในปัจจุบันนั้นยังเป็นเรื่องที่ยากมาก ทำให้สิ่งที่เราสามารถให้ความสำคัญได้ก็ต้องเป็นการป้องกันสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่เราสามารถทำได้ หรือทำการป้องการการลุกลาม

หนึ่งในการป้องกันการเกิดมะเร็งนั้นเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของเราและเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมีข้อมูลยืนยันว่าระบบภูมิคุ้มกันนั้นเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่จำเป็นจะต้องได้รัยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันนั้นมีอัตราการเกิดมะเณ้งสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งไต

NK Cell มีความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมากขึ้นใช้ควบคู่กับการรักษามะเร็งอื่น ๆ โดยการกระตุ้นใน NK Cell ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เรามีภูมิคุ้มกันสูงสุดตั้งแต่ยังไม่เป็นมะเร็งจะดีที่สุดนะคะ เพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงจะสามารถปกป้องเราจากเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั้นเริ่มต้นจากการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะ

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments