การมีสัมพันธ์ที่ดีส่งผลให้มีสุขภาพดี

ความสัมพันธ์และสุขภาพมีผลต่อกันโดยตรง และมีการสำรวจของจิตแพทย์ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อประมาณ 80 ปีที่แล้ว (ปีคริสตศักราช 1920) โดยมีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย อีกกลุ่มเป็นเด็กหนุ่มจากครอบครัวด้อยโอกาส

การศึกษาจะมีการสแกนสมอง เก็บข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านสุขภาพ และได้ข้อสรุปออกมาว่าความสุขและสุขภาพขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์

คนที่รู้จักเข้าสังคมมักจะมีความสุขมากกว่า

ในบล็อกของนกที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารแพลนต์เบส ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกตัวอย่างชาวโอกินาวาที่มีอายุยืนยาวนับร้อยปีก็จะมีการพูดคุยสังสรรค์ในขั้นตอนการรับประทานอาหารรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการทำร่วมกัน

จำนวนเพื่อนไม่ได้บ่งบอกถึงความสุข

จำนวนเพื่อนที่มากแต่ขาดสังคมที่ใกล้ชิดสนิทใจก็ไม่สามารถทำให้เกิดความสุขได้ ทำให้ปริมาณของเพื่อนไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดีหรือการมีความสุขที่เพิ่มขึ้น

คู่รักที่มีความขัดแย้งกันตลอดเวลานั้นเลวร้ายกว่าคู่หย่าร้าง

ในกรณีของการสมรส สำหรับคู่ที่มีการหย่าร้างกันไปแล้วแต่ยังมีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดี ยังดีกว่าคู่ที่ยังแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบที่ฝืนทนอยู่ โดยคุณภาพของเวลาที่ใช้ด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญ

ความโดดเดี่ยวฆ่าคนได้

ส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ลำพัง ไม่เข้าสังคมอาจเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้ หรืออาจเห็นคุณค่าในตัวเองลดลง ซึ่งหากเกิดภาวะเหล่านี้ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะทำให้อายุสั้นได้


การมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากการดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตที่ดีกับสุขภาพ เรื่องของจิตใจความรู้สึกนึกคิดของสมองโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงเช่นกัน และความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน การคุย การสัมผัส จะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments