คอ-บ่า-ไหล่ ออฟฟิศซินโดรมแก้ไขด้วยการออกกำลังกาย

สำหรับการทำงานนั่งโต๊ะเป็นประจำมักจะเจอปัญหาการปวดคอ บ่า ไหล่ เกิดขึ้น ซึ่งอาการออฟฟิศซินโดรมเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยการออกกำลังกายบางท่าทางค่ะ ซึ่งครั้งนี้เราก็ได้รับอนุเคาระห์จากอาจารย์สุเมธ คันชิง ในการฝึกท่าทางเบื้องต้นสำหรับการบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม

ท่าแรกเป็นท่าง่าย ๆ ทำได้ด้วยการนั่งและกำมือสองข้างดันคอยืดขึ้นไปให้สุด หายใจลึก ๆ พร้อมกับการนับเลขในใจ 1 – 10

ท่าที่สองเราก็ยังสามารถทำได้ในท่านั่งด้วยการวางมือบริเวณท้ายทอยและกดหัวเบา ๆ หายใจลึกพร้อมนับ 1 – 10

ท่าที่สามนี้เริ่มจากการใช้มือซ้ายดึงหัวมาด้านซ้ายเบา ๆ หายใจลึกและนับหนึ่งถึงสิบเช่นเคย จากนั้นเปลี่ยนใช้มือขวาดึงหัวมาด้านขวาเบา ๆ อีกสิบวินาที

ท่าที่สี่ก็สามารถทำในท่านั่งได้ค่ะ เป็นท่าที่นิยมใช้การแพร่หลาย สามารถทำได้โดยการนั่งตรง ใช้ฝ่ามือดันหน้าฝากพร้อมออกแรงที่หัวเพื่อให้หน้าฝากสู้แรงของฝ่ามือ เมื่อครบนับสิบแล้วก็เปลี่ยนจาการดันด้านซ้าย จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นดันด้านขวา

ท่าที่ห้าเริ่มจากการทิ้งแขนลงข้างลำตัวแล้วทำการยกไหล่ทั้งสองข้างควงหมุนไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็ก็ได้ หลังจากนับสิบแล้วก็เปลี่ยนทิศการหมุนและนับสิบอีกครั้ง

ท่าที่หกเราจะทำการยืดหลังด้วยการประสานมือแล้วกลับพลิกเหยียดออกไปด้านหน้า

ท่าที่เจ็ดให้ดึงศอกกลับมาด้านหลังให้สุดค้างไว้พร้อมนับสิบเช่นเคย

ท่าบริหารทั้งเจ็ดนี้ให้ทำวนไปเป็นชุดตามแต่เวลาที่เราสามารถทำได้ในระหว่างการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้มากค่ะ หรือหากใครมีอาการออฟฟิศซินโดรมแล้ว ชุดการออกกำลังกายนี้ก็สามารถบรรเทาอาการลงได้เช่นกัน

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments