การตรวจแบบ Anti-Aging

การชะลอวัยเป็นการรักษาแบบองค์รวมของทั้งร่างกาย ฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตรวจร่างกายเพื่อวางแผนการทำ Anti Aging ที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด โดยหากเป็นการตรวจแบบ Anti-Aging ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงก็จะมีการตรวจดังนี้

รหัสพันธุกรรม

การตรวจรหัสพันธุกรรมสามารถตรวจได้เลยเพื่อหาว่าพันธุกรรมของเรานั้นมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อเราทราบรหัสพันธุกรรมของเราแล้วเราก็สามารถออกแบบอาหารที่เราจำเป็นต้องรับประทานหรือหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับร่างกายของเราได้จากการตรวจสอบรหัสพันธุกรรม

สารจำเป็นในร่างกาย

การตรวจไขมันจำเป็นต่าง ๆ และภาวะโภชณาการสามารถทำให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของการทำงานในระดับเซล อย่างเช่นการตรวจกรดอะมิโน ระดับวิตามินและแร่ธาตุ รวมถึงการตรวจสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

ประสิทธิภาพการกำจัดของเสีย

ประสิทธิภาพการกำจัดของเสียจะเน้นการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของตัว ซึ่งในการตรวจร่างกายทั่วไปก็จะมีการตรวจการทำงานของตับอยู่แล้ว แต่การตีความในการตรวจทาง Anti-Aging จะต่างจากการตีความของการตรวจร่างกายทั่วไป

ภูมิแพ้แอบแฝง

ในปัจจุบันเราพบว่าประชากรของเรามีภูมิแพ้แอบแฝงกันเยอะมาก ซึ่งการแพ้เหล่านี้จะไม่แสดงอาการออกมาทันทีกระทั่งมีการแสดงการแพ้เฉียบพลันที่เป็นอันตราบออกมาเลย หากเป็นไปได้ในการตรวจร่างกายทั่วไปเราก็จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจการแพ้แอบแฝงด้วยนะคะ

ระดับฮอร์โมน

แต่ละช่วงอายุก็จะมีระดับฮอร์โมนที่แตกต่างกันออกไป โดยเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอรโมนต่าง ๆ ก็จะลดลงเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องทำการตรวจระดับฮอร์โมนว่ามีความผิดปกติมากน้อยเพียงใดเพื่อทำการปรับสมดุลย์ของฮอร์โมนให้เป็นไปตามช่วงวัย

ค่าโลหะหนักในร่างกาย

ในยุคนี้พบว่าค่าโลหะหนักในร่างกายของคนเยอะขึ้นเรื่อย ๆ จากการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น เพราะโลหะหนักนั้นมีผลกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมากเช่นกัน

3 สิ่งที่ควรตรวจเบื้องต้น

หากต้องการจำกัดเงินที่ใช้ในการตรวจ สำหรับการตรวจร่างกายทาง Anti-Aging ก็จะมีสามสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องตรวจคือ ฮีโมโกบิล (HbA1c) เพื่อประเมินระดับค่าน้ำตาลซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะแก่เร็วหรือแก่ช้า ระดับฮอร์โมน DHEA โดยเฉพาะคุณผู้รักสุขภาพที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปจำเป็นจะต้องตรวจฮอร์โมนนี้เพื่อวัดระดับความหนุ่มสาว ฮอร์โมนไทรอยด์ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องตรวจเพื่อดูความผิดปกติต่าง ๆ แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องตรวจให้ครบดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments