วันที่ 2: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8

Day 2 Challenge ใครอยากลดน้ำหนักเดือนนี้มาร่วม 30 วัน Challenge กันค่ะ วันที่สองละ ✌🏻 วันที่สองแห่งการรับประทานอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8 Line แอด @healthyplantbased 😊

วันนี้น้ำหนัก 64.3 kg

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้การทาบทามให้เป็น Mentor ลดน้ำหนักแบบ 30 วัน challenge กับกลุ่มสมาชิก Muffin with Moms นะคะ และทางกลุ่มก็อยากให้สอนเรื่องอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบเพื่อการลดน้ำหนักให้กับทุกคนด้วยโดยนกจะสอนผ่าน LINE แอด @healthyplantbased ทุกวัน ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ เริ่มต้นวันนี้แล้วค่ะและหากใครอยากเริ่มทำ 30 วัน challenge เริ่มไปด้วยกันกับเราก็เริ่มได้เลยนะคะ

สิ่งที่ต้องทำ

  1. คิดให้ได้ก่อนว่าทำไมต้องการลดน้ำหนัก ??? เหตุผลที่นกต้องลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนในวันนี้คือ ในช่วงที่กักตัวสามเดือนขาดการออกกำลังกายทำให้นำ้หนักขึ้น เป็นแบบแข็งแรงมากแต่อ้วน 🐷 ถ้าไม่จัดการตัวเองในวันนี้โรคอ้วนจะถามหาแน่นอน
  2. ชั่งน้ำหนักตรวจค่าดัชนีมวลกายของตนเองไว้เลยหรือจะไปวัดค่า inbody ก็ยิ่งดี
  3. วางแผนว่าตนเองจะลดน้ำหนักอย่างไรสำหรับนกเองจะทำ IF 16-8 ร่วมกับการกินอาหารไืทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ และออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วโยคะหรือให้ดีกว่านั้นยกเวทร่วมด้วย กฏคือตั้งใจออกกำลังกายวันละ 1 ชั่วโมง

วันที่ 1: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 2: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 3: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 4: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 5: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 6 – 7: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 8: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 9: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 10: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 11: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 12: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 13 – 14: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 15: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 16: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 17: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 18: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 19: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 20: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 21: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 22: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 23: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 24: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 25: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 26: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 27: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 28: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 29: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8
วันที่ 30: Challenge ลดน้ำหนักใน 30 วันด้วยอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ + IF 16/8

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments