การฝังเข็มเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ

การฝังเข็มเป็นศาสตร์การรักษาของโลกตะวันออกที่มีมานับพันปี และเป็นที่ยอมรับแพร่ศาสตร์นี้ไปยังโลกตะวันตกด้วย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศาสตร์การฝังเข็มจากแพทย์หญิงสายชลี ทาบโลกาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง การฝังเข็ม และเวชศาสตร์ชะลอวัย

หลักการฝังเข็มเพื่อรักษาโรคจะเป็นการปรับสมดุลที่ตัวของคนไข โดยจะค้นหาจุดที่ไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้นบนร่างกายและทำการฝังเข็มเพื่อให้จุดนั้นกลับมาสมดุล ซึ่งการแพทย์แผนจีนจะมองร่างกายเป็นองค์รวม ไม่แยกเป็นอวัยวะเหมือนกับศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันที่เมื่อเกิดปัญหากับอวัยวะต่าง ๆ ก็จะมุ่งเน้นการรักษาไปที่อวัยวะนั้นโดยตรง โดยศาสตร์แพทย์แผนจีนจะมองถึงความเชื่อมโยงกันของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย โดยมีหลักที่ใช้กันบ่อยคือ

การไหลเวียนของพลังงาน – การไหลเวียนของพลังงานหรือการไหลเวียนของเลือด

การปรับสมดุลของธาตุ – การปรับสมดุลย์ธาตุในศาสตร์การฝังเข็มจะใช้ 5 ธาตุ โดยธาตุทั้ง 5 นี้ได้แก่ ธาตุไม้ น้ำ ดิน โลหะ ไฟ ซึ่งจะแสดงอาการออกมาเมื่อมีการเสียสมดุลย์ของธาตุใดธาตุหนึ่ง และใช้การฝังเข็มเพื่อการปรับสมดุลย์ธาตุเพื่อให้อาการกลับมาปกติ

ปรับสมดุลย์หยินหยาง – อาการที่ได้รับการรับรองว่าสามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม

ถึงแม้ว่าศาสตร์การฝังเข็มในตำราจะมีการรักษาโรคได้มากมาย แต่ก็มีเพียงไม่กี่โรคที่มีการพิสูตรและรับรองการใช้เพื่อการรักษา อย่างเช่นการรักษาอาการปวดด้วยการฝังเข็มที่ได้รับการรับรองและมีงานวิจัยออกมาเยอะเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการรักษาอาการปวดด้วยการฝังเข็ม ไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดไหล่ หรือการปวดรากประสาทก็สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม

เข็มที่ใช้สำหรับการฝังเข็ม

ตามศาสตร์จีนโบราณดั้งเดิมจะมีเข็มสำหรับการรักษาอยู่หลายชนิด แลมีการใช้หลัก ๆ กันจะเป็นเข็มใบสนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเข็มฉีดยา โดยตำแหน่งที่ปักเข็มลงไปต้องได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะ เพราะจุดในการฝังเข็มบนร่างกายมีนับพันจุด

การกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า

ในศาสตร์การฝังเข็มโบราณจะไม่มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้น โดยศาสตร์โบราณจะมีการใช้พลังงานจากการปั่นด้วยมือหรือการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการกระตุ้นเข็ม ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาและแทนที่ด้วยการใช้ไฟ้ากระตุ้น นอกจากนี้ยังมีการครอบแก้วหรือใช้ความร้อนร่วมด้วย

การฝังเข็มเพื่อความงาม

หลักการฝังเข็มเพื่อความงามจะใช้แนวคิดการปรับสมดุลภายใน ให้ร่างกายสมดุลย์และดีขึ้นจากสภาพภายใน ซึ่งการฝังเข็มเพื่อความงามนี้สามารถทำควบคู่กับการทำเลเซอร์หรือการทำทรีตเมนต์ได้


ศาสตร์การฝังเข็มเป็นศาสตร์ทางเลือกที่มีมานับพันปีแล้ว ปัจจุบันเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา และมีหลายอาการที่มีงานวิจัยรองรับว่าการฝังเข็มสามารถรักษาได้ แต่การรักษาด้วยการฝังเข็มจะต้องทำการรักษาด้วยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพื่อให้ได้รับผลที่ดีและปลอดภัยสูงสุด

นางสาวไทยปี 2541 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบผ่านมาตรฐานผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจาก American Board Anti-Aging Health Practitioner สถาบัน A4M และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Anti Aging and Regenerative Science ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ติดตามความเห็น
รูปแบบการแจ้งเตือน
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments